Více informací

Pro koho kurz je? Koho na kurzu potkám?

 • Kurz je určen lidem, kteří se chtějí “vypnout” a zažít "dobití baterek"; chtějí se vydat na výlet do “Onoho Světa”, kde čas plyne jinak; hrát si a vyzkoušet si na sobě, jak si stojím před ostatními. Chtějí si zažít “život nanečisto”; postoupit několik výzev, které prověří, ale i poučí a nezničí v případě neúspěchu.
 • Kurz je připravován pro skupinu 20 účastníků, přibližně ve věku 20 - 40 let.

Zvládnu to?

 • Neboj se, že to nezvládneš a zároveň se neboj, že si nehrábneš. V programu se dbá na individuální psychické i fyzické potřeby, vše hlídá zkušený šéf a zdravotník.

Kde budu bydlet?

 • Bydlí se ve třej či čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením ve zděné budově.
 • Kurz se koná na Šumavě, kousek od Vimperka, uprostřed přírody na pomezí CHKO a NP Šumava.

Co je to ten zážitkový kurz?

 • Zážitkový kurz na rozdíl od kurzu skalního lezení či cizího jazyka (zaměřeného na jednu dovednost nebo znalost) je složen z pestré škály mnoha aktivit. Hravé aktivity nabízejí zážitek, poznávání něčeho nového, nespoutanou zábavu, adrenalinovou výzvu i momenty překvapení. Jednotlivé programy jsou velmi různorodé od fyzicky a sportovně náročných, přemýšlivých, strategických her, přes řešení reálných situací až po tvořivé dílny, diskuze nebo oddych.

To si budeme stále hrát?

 • Ano i ne. Bude čas pro osobní prostor, ale nebude chybět vzájemná zpětná vazba o prožitém dni či samotném programu, což umožní zpracovat zážitky, sdílet pocity a popsat přínos pro náš běžný život.

Jaký je denní rozvrh?

 • Program kurzu bude intenzivní od rána do večera. Kdy který program bude začínat se dozvíte, vždy s ohledem na aktuální stav skupiny, počasí, plánovaný scénář i moment překvapení.

Proč integrační kurz?

 • Slovo "integrační" pro nás znamená dvě roviny. Kurz Arbor Vitae je otevřený také lidem s nějakým fyzickým/pohybovým nebo smyslovým/zrakovým či sluchovým postižením. Škála handicapů je hodně široká - od lidí na vozíku, chodících o berlích, nebo jen pajdajících; také lidí s různým zrakovým omezením až po skoro nevidomé; popřípadě lidé s nedoslýchavostí. Osobnost každého člověka jeho handicap ukazuje v jiném světle životního příběhu.
 • Integraci vnímáme také v tom, že každý jsme svým způsobem jiný. Vzájemné poznávání nás obohacuje, ať už ve smyslu rozdílů mezi lidmi zdravými a lidmi s postižením, rozdílů mezi muži a ženami, lidmi různého vzdělání, zaměření či kulturního základu atd.

Takže integrační kurz, integrovaná skupina...

 • Program celého integračního zážitkového kurzu je zodpovědně připravován a předem odzkoušen tak, aby se mohli účastnit všichni naplno a plnohodnotně.

Zdraví budou pomáhat handicapovaným?

 • Ne jinak, než byste pomohli někomu ze svého okolí má-li např. zlomenou nohu. Integrační kurz není míněn jako vynucená pomoc či lítostivý soucit vůči lidem s postižením, ani škatulkování do role pečovatel versus klient. Na kurz jede každý sám za sebe a kvůli sobě.

Kolik lidí s nějakým postižením bude na kurzu?

 • Asi jedna čtvrtina účastnické skupiny. Vycházíme z dlouholeté zkušenosti, respektujeme individuální možnosti účastníků a dbáme na to, aby skupina byla vyvážená a soběstačná.

A proč bych jako zdravý člověk měl jet na kurz, kde jsou lidé s postižením? Co z toho budu mít?

 • Z hlediska podstaty kurzu je jedno, kdo jej absolvuje. Cílem kurzu není zdravého člověka seznámit s postižením, ani prioritní pomoc těmto lidem, soucit či násilné kamarádství. Kurz má svou hodnotu v základní myšlence a v programech, které si účastníci prožijí. A hlavně v tom, co si z něho dokáží odnést do svých reálných životů ve formě prožitků a zkušeností.
 • Přidanou hodnotou kurzu je vzájemná integrace “jinakosti” - každý jsme něčím jiný, jedinečný. Je to dotyk reality, se kterou se náhodně setkáváme v běžném životě. Jaký je život z této jiné perspektivy? O co může ochudit a co naopak může dávat? Na tyto a jiné otázky budeme také na kurzu společně hledat odpovědi.

Musím se všeho účastnit?

 • Každý program je dobrovolný. Máte právo se rozhodnout, zda se zúčastníte či ne. Nikdo není nucen. Je fér o tom dát vědět někomu z instruktorů. Kurz připravujeme "na míru" pro přihlášenou skupinu účastníků. Pokud by nastala náročnější situace, vždy je instruktor k dispozici a poskytne vám potřebnou podporu.
 • Pokud si hodláte užít svou dovolenou a občas se fakultativně zúčastnit organizovaného programu, nejezděte. Počítejte s tím, že se brzy oddělíte od skupiny a "ujede vám vlak".

Budu vědět předem, co je na programu?

 • Ano. Informujeme předem, co za typ programu přijde, co je vhodné mít s sebou či na sobě a jak bude dlouhý. Často také pracujeme s momentem překvapení, ale pokud pocítíte potřebu dopředu vědět konkrétně "o čem to bude", nebudeme nic tajit.

Za účast na kurzu potvrzení o absolvování praxe do školy?

 • Ano. Studujete-li sociálně zaměřený obor, může se vám to hodit. Po předchozí dohodě potvrdíme praxi např. pro práci s osobami s handicapem, na vzdělávací činnost.

Co budu jíst?

 • Na kurz s námi jedou zkušení kuchaři, které vaření pro zážitkový kurz ohromně baví. Budou připravovat pestrou stravu, ve které budou brát ohled i na specifické požadavky všech strávníků (vegetariáni, lidé s dietou i alergici se dočkají upravených jídel).

Od kdy do kdy si mám naplánovat volno?

 • Kurz se koná od pátku 12.července odpoledne do soboty 20. července poledne (tj. 6 dní dovolené).

Co je v ceně?

 • Cena účastnického poplatku kurzu 5 500 korun pro pracující a 4 800 korun pro řádně studující do 26 let není skutečnou nákladovou cenou. Rozpočet kurzu je krytý více než z jedné třetiny z finančního daru, dotace a grantu.
 • V ceně kurzu je zahrnuto: ubytování ve středisku (nebo programové neubytování), celodenní strava, pojištění, náklady na přípravu a realizaci programu, materiálové vybavení, účast hostů, překvapení.
 • V ceně kurzu není zahrnuto: množství času a energie, které věnují přípravě a realizaci kurzu instruktoři bez nároku na odměnu, z vlastního přesvědčení, že dělají dobrou věc; dále ani cestovné na kurz a zpět.
 • V případě obtížné momentální sociální/finanční situace je možné požádat o příspěvek ze Stipendijního fondu UŽ.