Arbor Vitae 2013

Zážitkový kurz je něco, co se musí v první řadě zažít.

Je to 9 dní, 30 žen a mužů, ve věku 20 - 40 let, ve středisku obklopeném přírodou u Vimperka na Šumavě s připraveným programem. Program zážitkového kurzu se skládá z pestré škály aktivit, které nabízejí zážitek, poznávání něčeho nového, nespoutanou zábavu, adrenalinovou výzvu a momenty překvapení. Aktivity budou velmi různorodé od fyzicky a sportovně náročných, přemýšlivých, strategických her, přes řešení reálných situací až po tvořivé dílny, diskuze nebo oddych. Díky dramaturgii na sebe programy logicky navazují. Program kurzu bude intenzivní od rána do večera, ale nebude chybět vzájemná zpětná vazba o prožitém, která umožní zpracovat zážitky, sdílet pocity a popsat přínos pro náš běžný život.

Zážitkový kurz poskytuje bezpečný prostor pro ponoření se do sebe i pro otevření se světu.

Arbor Vitae navazuje na dlouhou řadu zážitkovách kurzů konaných pod hlavičkou občanského sdružení Užitečný život. Vycházíme z metodiky Prázdninové školy Lipnice, k jejímž poznatkům přídáváme své vlastní více než patnáctileté zkušenosti ze zážitkové pedagogiky a integrace.